Thành nhà Hồ - Thanh Hoá

#CùngYuMiNhonđikhắpthếgian #Travelblogger #GodyTravelAmbassador #checkinThanhHoá

#CùngYuMiNhonđikhắpthếgian #Travelblogger #GodyTravelAmbassador #checkinThanhHoá
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: 12/01/2019 Số ngày: 3 Tổng chi phí: 3,000,000đ
Thành nhà Hồ
#CùngYuMiNhonđikhắpthếgian
#Travelblogger #GodyTravelAmbassador
#checkinThanhHoá 
Là kinh đô nước Đại Ngu (Quốc hiệu Đại Việt được đổi thành Đại Ngu vào tháng 3 năm 1400 khi Hồ Quý Ly lên nắm quyền. Chữ “Ngu” trong quốc hiệu “Đại Ngu” của nhà Hồ có nghĩa là “sự yên vui, hòa bình". “Đại Ngu” có thể hiểu là ước vọng về một sự bình yên rộng lớn trên khắp cõi giang sơn). 
Thành nhà Hồ nằm trên địa phận nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới.
Giá khách sạn xung quanh