Bài viết của bạn rát hay và hữu ích, có thể cho mình sdt của bạn để hỏi thêm được ko? Cảm ơn bạn.