{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
1 đất nước
32 Tỉnh, Thành phố
3 người theo dõi
Đang theo dõi 1 người

Đất nước 1,tỉnh - thành phố32,địa điểm151
Thành tích
Khai phá
Tìm tòi
Hiểu biết
Chuyên gia
Thổ địa

Việt Nam

2020.09
2020.09

Lào Cai

81,031 Gody-er đã đến

6 địa điểm
0 đánh giá

Nhà thờ Sa Pa 1,587 Gody-er đã đến

Nhà thờ Sa Pa
4.2
1,587 Gody-er đã đến

Bản Cát Cát 1,142 Gody-er đã đến

Bản Cát Cát
4.3
1,142 Gody-er đã đến

Bản Tả Phìn 529 Gody-er đã đến

Bản Tả Phìn
4.5
529 Gody-er đã đến

Đèo Ô Quy Hồ 842 Gody-er đã đến

Đèo Ô Quy Hồ
4.7
842 Gody-er đã đến

Fansipan Legend 944 Gody-er đã đến

Fansipan Legend
4.4
944 Gody-er đã đến