{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
1 đất nước
32 Tỉnh, Thành phố
3 người theo dõi
Đang theo dõi 1 người

Đất nước 1,tỉnh - thành phố32,địa điểm151
Thành tích
Khai phá
Tìm tòi
Hiểu biết
Chuyên gia
Thổ địa

Việt Nam

2020.09
2020.09

Lào Cai

81,995 Gody-er đã đến

6 địa điểm
0 đánh giá

Nhà thờ Sa Pa 1,624 Gody-er đã đến

Nhà thờ Sa Pa
4.2
1,624 Gody-er đã đến

Bản Cát Cát 1,170 Gody-er đã đến

Bản Cát Cát
4.2
1,170 Gody-er đã đến

Bản Tả Phìn 534 Gody-er đã đến

Bản Tả Phìn
4.4
534 Gody-er đã đến

Đèo Ô Quy Hồ 869 Gody-er đã đến

Đèo Ô Quy Hồ
4.6
869 Gody-er đã đến

Fansipan Legend 959 Gody-er đã đến

Fansipan Legend
4.4
959 Gody-er đã đến