Lv1-lv6
Lv7-lv15
Lv16-lv22
Lv23-lv30
Lv30+

Lv.0

1/30

Level là gì?

Level là thước đo sự tích lũy kinh nghiệm của người dùng trên GODY, nó cũng đại diện cho khoảng thời gian mọi người đã dành ở đây. Việc tăng Level là quá trình và kết quả của việc trải nghiệm người dùng trên Gody. Việc đăng nhập hằng ngày, viết bài blog, viết bình luận, trả lời câu hỏi trong cộng đồng hỏi đáp, review đánh giá các địa điểm, v.v.. tất cả những hoạt động đó đều tích lũy điểm kinh nghiệm làm tăng Level của người dùng.

Coming soon
 • Lv.3 level

  Apply for treasure

  Can apply to become a treasure travelogue
 • Lv.4 level

  Apply for a referee

  Can apply to become a question and answer guide
 • Lv.20 level

  Apply for VIP

  Can apply to become a horse cellular VIP
Bạn đang có 0 coin

Coin là tiền ảo của Gody. Bạn nhận được Coin thông qua các hoạt động trên Gody.vn. Mỗi điểm tích lũy tương ứng với 1 Coin. Coin được dùng để đổi các phần quà có trong Shop đổi quà của Gody.

Bảng so sánh Level và điểm tích lũy
 • Level
 • Điểm tích lũy
 • Level
 • Điểm tích lũy
 • Level
 • Điểm tích lũy
 • 1
 • 40
 • 16
 • 3300
 • 31
 • 28000
 • 2
 • 70
 • 17
 • 4420
 • 32
 • 31920
 • 3
 • 110
 • 18
 • 5600
 • 33
 • 36200
 • 4
 • 160
 • 19
 • 6840
 • 34
 • 40840
 • 5
 • 220
 • 20
 • 8140
 • 35
 • 45840
 • 6
 • 350
 • 21
 • 9500
 • 36
 • 51200
 • 7
 • 480
 • 22
 • 10920
 • 37
 • 56920
 • 8
 • 630
 • 23
 • 12400
 • 38
 • 63000
 • 9
 • 800
 • 24
 • 13940
 • 39
 • 69440
 • 10
 • 990
 • 25
 • 15540
 • 40
 • 76240
 • 11
 • 1200
 • 26
 • 17200
 • 41
 • 83400
 • 12
 • 1430
 • 27
 • 18920
 • 42
 • 90920
 • 13
 • 1680
 • 28
 • 20700
 • 43
 • 98800
 • 14
 • 1950
 • 29
 • 22540
 • 44
 • 107040
 • 15
 • 2240
 • 30
 • 24440
 • 45
 • 115640
Cơ chế tích điểm
 • Mục lục
 • Hoạt động
 • Điểm tích lũy
 • Giới hạn/ quy định
 • Profile Cá nhân
 • Tạo tài khoản
 • + 10
 • Cập nhật Ảnh đại diện
 • + 5
 • Tính lần đầu tiên
 • Cập nhật thông tin cá nhân (giới tính, ngày sinh, sđt, email)
 • + 20
 • Đầy đủ thông tin: + 20
 • Mỗi bình luận trong bài blog
 • + 5
 • Tối đa + 100 / ngày
 • Mỗi bình luận trong bài blog > 200 ký tự
 • + 10
 • Tối đa + 100 / ngày
 • Mỗi map được tạo từ link chia sẻ
 • + 10
 • Không giới hạn
 • Cộng đồng Hỏi - Đáp
 • Mỗi câu trả lời cho câu hỏi
 • + 5
 • Tối đa + 50 / ngày
 • Mỗi câu trả lời
 • + 10
 • Tối đa + 200 / ngày
 • Mỗi câu trả lời >200 ký tự
 • + 20
 • Tối đa + 200 / ngày
 • Mỗi bình luận
 • + 5
 • Tối đa + 200 / ngày
 • Mỗi bình luận >200 ký tự
 • + 10
 • Tối đa + 200 / ngày
 • Homestay
 • Viết review
 • + 5
 • Tối đa + 50/ ngày
 • Mỗi comment
 • + 5
 • Tối đa + 200 / ngày
 • Viết review + hình ảnh
 • + 5
 • Tối đa + 200/ ngày
 • Đất nước/ thành phố/ địa điểm
 • Mỗi đánh giá (sao)
 • + 2
 • Tối đa + 200 / ngày
 • Mỗi bình luận
 • + 2
 • Tối đa + 200 / ngày
 • Viết review
 • + 10
 • Tối đa + 200 / ngày
 • Viết review + hình ảnh
 • + 5
 • Tối đa + 100/ ngày
 • Photo Blog
 • Mỗi bài đăng
 • + 20
 • Tối đa + 100/ ngày
 • Mỗi bình luận
 • + 5
 • Tối đa + 100/ ngày
 • Lập hành trình
 • Hành trình Việt Nam
 • + 20
 • Tối đa + 100/ ngày
 • Hành trình nước ngoài
 • + 30
 • Tối đa + 150/ ngày
CITY EXPERT

Đánh giá độ am hiểu của bạn với một thành phố

Điều kiện Sao Điểm tích lũy
5 địa điểm 1 +10
10 review 2 +20
15 review 3 +75
30 review 4 +150
50 review 5 +250

1 ĐIỂM = 1 COIN = 1,000Đ

Đổi quà ngayHot