{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Mình là một chàng trai thích đi đây đó quay video, mình đã đặt chân đến rất nhiều nơi ở Việt Nam. Ngôn ngữ mình sử dụng cho video là tiếng Anh nên tiếp cận được rất nhiều bạn bè quốc tế. Hy vọng du lịch Việt Nam sẽ phát triển hơn.
Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Bản đồ du lịch nước ngoài

1 đất nước
14 Tỉnh, Thành phố
0 người theo dõi
Đang theo dõi 0 người

Đất nước 1,tỉnh - thành phố14,địa điểm57
Thành tích
Khai phá
Tìm tòi
Hiểu biết
Chuyên gia
Thổ địa

Việt Nam