{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
4 đất nước
90 Tỉnh, Thành phố
1,328 người theo dõi
Đang theo dõi 19 người

Đất nước 4,tỉnh - thành phố90,địa điểm39
Thành tích
Khai phá
Tìm tòi
Hiểu biết
Chuyên gia
Thổ địa

Việt Nam

2018.12

Lâm Đồng

109,300 Gody-er đã đến

5 địa điểm
0 đánh giá

Thác Datanla 1,412 Gody-er đã đến

Thác Datanla
4.3
1,412 Gody-er đã đến

Chùa Linh Phước 1,242 Gody-er đã đến

Chùa Linh Phước
4.3
1,242 Gody-er đã đến

Chợ Âm Phủ 1,322 Gody-er đã đến

Chợ Âm Phủ
4.5
1,322 Gody-er đã đến

Hồ Xuân Hương 2,477 Gody-er đã đến

Hồ Xuân Hương
4.5
2,477 Gody-er đã đến

Hồ Tuyền Lâm 1,700 Gody-er đã đến

Hồ Tuyền Lâm
4.4
1,700 Gody-er đã đến

Taiwan

Thailand

China