{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Tôi là một con người sống nội tâm, hòa đồng và thân thiện. Tôi có một ước mơ, ước mơ được xê dịch. Tôi cố gắng để đi được nhiều nơi nhất có thể để được tìm hiểu, khám phá và học giỏi nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống và những giá trị mà những chuyến đi mang lại''
Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Bản đồ du lịch nước ngoài

1 đất nước
15 Tỉnh, Thành phố
3 người theo dõi
Đang theo dõi 7 người

Đất nước 1,tỉnh - thành phố15,địa điểm5
Thành tích
Khai phá
Tìm tòi
Hiểu biết
Chuyên gia
Thổ địa

Việt Nam