{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Mình la Tuyenkt. Đam mê du lịch bụi. Thích ăn, thích ngủ thích viết . Mê đọc sách. Thích đơn giản ghét màu mè.
Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Kha Thanh Tuyền Travel Blogger
6 đất nước
34 Tỉnh, Thành phố
4,565 người theo dõi
Đang theo dõi 2 người

Đất nước 6,tỉnh - thành phố34,địa điểm0
Thành tích
Khai phá
Tìm tòi
Hiểu biết
Chuyên gia
Thổ địa

Việt Nam

Myanmar (Burma)

Singapore

Thailand

Malaysia

Cambodia