6 18/06/2020, 9:28am

“Du lịch là trải nghiệm, là mở lòng ra để cảm nhận.”

240 0 4/10/2019, 12:00pm

Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng những hàng cây chuyển mình qua sắc vàng sắc đỏ tại các thành phố nên thơ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

130 22 20/08/2019, 11:29am

Ngày 1 : Di chuyển đến cửa khẩu Lạng sơn, qua thành phố Nam Ninh, bay tới sân bay Phượng hoàng Ngày 2 : Dạo quanh Phượng Hoàng cổ trấn Ngày 3 : Thiên môn sơn - Trương gia giới Ngày 4 : Hồ Bảo Phong Ngày 5 : Miêu trại Ngày 6: Thanh Tú Sơn của Nam Ninh

390 12 27/06/2019, 12:30pm

Bài viết về các món ăn ở Phượng Hoàng Cổ Trấn