240 16 26/06/2019, 9:38am

Toronto là thành phố đông dân nhất của Canada, thuộc tỉnh Ontario....