75 4 6/05/2020, 4:13pm

Chào mọi người! Mình là Chi Phương. Mình rất vui khi được review về chuyến đi đầy ý nghĩa này của mình. Tuy chỉ có rất ít thời gian để thực hiện hành trình nhưng chắn chắn sẽ không phải mọi người thất vọng qua bài review sau đây của mình đâu nè. Mọi người cùng theo dõi nhé?