Cùng Bỏng Ngô Mario thăm tượng Phật Cô Đơn tại Bát Bửu Chật Đài, Chùa Thanh Tâm

Location Loading...
Vé tham quan