Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn

Theo dõi (8) Đang theo dõi (8)
28/05/2019, 2:30pm 0 0 Lưu
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Chùa Bà Thiên Hậu ngôi chùa hơn 250 tuổi giữa lòng Sài Gòn
Tham khảo hành trình chi tiết.
Location Loading...
Vé tham quan
Vé tham quan (By viator)