“Nhật Chiếu Kim Sơn” - Ngắm bình minh Mai Lý Tuyết Sơn với đỉnh Kawagebo 6.740m.

Theo dõi (13) Đang theo dõi (13)
5/09/2019, 7:46pm 0 0 Lưu