Mạng xã hội du lịch http://gody.vn đang cần tuyển nhân viên phụ trách nội dung thông tin du lịch nước ngoài. 1. Số lượng: 02. 2. Yêu cầu: + Thành thạo máy tính căn bản ( tìm kiếm... (Đọc thêm)