Trục trặc với phần bình luận của blog trên Gody ?

Chào Gody,
Mình có viết blog du lịch trên đây nhưng gần đây không nhận được thông báo có bình luận cho bài viết của mình.

Mình ngẫu nhiên mở lại bài viết thì thấy có khá nhiều lời bình luận. Mình vội vàng trả lời. NHƯNG sau đó khi mình vào lại thì phát hiện phần trả lời của mình đều bị mất hết, giống như mình chưa từng trả lời.

Vậy nên mình muốn nhờ Gody có thể xem xét lại xem vấn đề là gì không để cùng khắc phục.

Mình cảm ơn,

Đang xóa bài viết...