Đảo Nam Du cấm người nước ngoài đến du lịch hả các bạn? Có ai biết thông tin chính xác về vấn đề này không làm ơn nói cho mình xin thông tin cụ thể!
Cám ơn mọi người !
Loading...
Avatar