Thêm map điểm không tăng???

@Admin: Mình thấy thông báo thêm 1 địa điểm trên map thì được +1 điểm nhưng mình thêm cả chục điểm mà cũng có thấy cộng điểm nào đâu? Trước và sau khi thêm map số điểm của mình vẫn giữ nguyên .

Còn map quốc tế thì giờ không cả thêm được. Thêm nữa viết 1 bài review trực tiếp trên trình soạn thảo của gody, mà viết lâu quá, không vừa viết vừa lưu nháp, là lúc đăng bị lỗi, coi như mất nguyên bài. Tìm support bên bạn rất khó khăn, cả facebook lẫn trên website này. Nhiều khi cảm giác bất lực, như kiểu cộng đồng chỉ có người chơi tự sướng. Mong sớm được hồi âm.

Đang xóa bài viết...