Tam đảo

Nếu duyên phận là một cuốn sách, đừng đọc quá nhanh mà hãy chậm lại cảm nhận cuốn sách đó

Nếu duyên phận là một cuốn sách, đừng đọc quá nhanh mà hãy chậm lại cảm nhận cuốn sách đó