Lưa Hà Giang với Cà Mau là chưa mốt đến nựa ni nà .