Em có 300 tiền campuchia và 1000 tiền lào . Mọi người cho hỏi muốn đổi sang tiền việt nam thì đổi ở đâu ạ ?
Loading...
Avatar