Người nhà mình đi chơi bên đó mà giờ gần hết tiền, muốn gia đình chuyển tiền từ Việt nam qua Mỹ. Có ai biết cách chuyển làm sao không ?

Ra ngân hàng họ đòi thủ tục và có đầy đủ giấy tờ chính thức , mà du lịch thì đâu có giấy tờ gì đâu ?

Ai biết dịch vụ chuyển tiền đi Mỹ từ Việt nam cho mình biết nhé.

Cảm ơn nhiều.
Loading...
Avatar