Chuyến đi Nha Trang - Tuy Hòa?

Mọi người ơi Tết này nhà mình định đi 2 nơi là Nha Trang và Tuy Hòa. Ai đang ở 2 nơi trên hoặc có kinh nghiệm đi r thì cho mình hỏi 1 xíu:
#1 Thường như các năm thì thời tiết ở 2 nơi trên vào dịp Tết thế nào ạ?
#2 Mình ở Nha Trang 2 ngày, ở Tuy Hòa 3 ngày thì theo mọi người nên đi những đia điểm nào thì hợp lý?

Đang xóa bài viết...
Location Loading...
Vé tham quan
Giá khách sạn