Cho em hỏi là đường từ Phú Yên sang đà Lạt nếu đi qua đèo Phụng Hoàng đường ổn không ạ mọi người.?
Loading...
Avatar