13/08/2018, 12:23pm

Cho em hỏi là đường từ Phú Yên sang đà Lạt nếu đi qua đèo Phụng Hoàng đường ổn không ạ mọi người.?

Đang xóa bài viết...