Đặc biệt thích ăn bánh cuốn, thích khí hậu. Hơi ghét mưa. Thành phố cũng nhỏ, đi vài lần là thuộc đường, hơi khó tìm mấy cái shop linh tinh, bù lại ăn ngon quán nên thích Cao bằng lắm. Tự nhiên nghĩ sẽ lên đây ở
Loading...
Avatar