Anh chị cho em hỏi: em muốn đổi 30 tờ 10 đô la hongkong thì đổi chỗ nào được ạ. Anh chị nào biết chỉ em với. Em xin cám ơn ạ!
Loading...
Avatar