cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Nguyễn Ý Nhạc
Travel Blogger

15 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


185 14 23/03/2019, 9:00pm

Chúng tôi đến Canada vào một ngày tháng 7, từ thành phố Toronto khoảng 20 phút chúng tôi đặt chân đến thác Nigara, một trong những dòng thác kì vĩ nhất thế giới.

1 bài viết kinh nghiệm