cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

6 người theo dõi

Đang theo dõi 8 người


1525 4 24/09/2019, 10:00am

Nếu lần đầu "bị dụ" book Lee's House thì là lỗi rủ rê của đám bạn thân. Còn nếu lần thứ 2, thứ 3 bạn chủ động book Lee's House là do bạn mê mất rồi.

1 bài viết kinh nghiệm