Khám phá tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tại núi Bà Đen Chinh - phục nóc nhà Nam Bộ

Hành trình du Xuân của Bỏng Ngô mario về mảnh đất tâm linh Tây Ninh. Khám phá núi Bà Huyền thoại và lần này lại là câu chuyện mới khai mở trên đỉnh Núi Bà, ngắm nhìn tượng Tây Bổ Đà Sơn trên núi Bà.... Xem thêm Khám phá tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tại núi Bà Đen Chinh - phục nóc nhà Nam Bộ