Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi
3 Quốc gia
12 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
1 Đang theo dõi

Mọi người cho mình hỏi, sao tỷ giá đổi USD Mỹ sang Việt thấp hơn USD hong kong sang Việt vậy ạ? Trong khi đó 1 USD hong kong sang Việt = 2.929,81 Đồng Mà 1 USD Mỹ sang Việt = 22.821,00 Đồng