cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

4 người theo dõi

Đang theo dõi 7 người


60 0 23/11/2019, 12:54pm

Wat Pra Sri Sanphet là di tích quan trọng trong quần thể di tích công viên lịch sử Ayutthaya. Được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1991 – thuộc thành phố Ayutthaya.

1 bài viết kinh nghiệm