stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3287
  [created_approved] => 2019-04-11 14:31:00
  [blog_title] => Đến Thanh Hóa ngay để hòa mình vào Carnival đường phố sôi động tại Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019
  [albums] => 52826,52827,52828,52829,52830,52831,52832,52833,52834,52835,52836,52837,52838,52839,52840,52841,52842|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/ee111c3d8cea2160dfa573d1f7bbc1ad.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/95124cd988e2575b4cbd17b3363fb132.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/92e5944dfa4c573ea323854e3b4ef9dd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e95b9c9c8228b8d0d051cc69553978c9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/4b44205fa149163085b4109fe330fe6a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/687d8371610cd9bd8078ab28be16e8b7.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/8b95c294259935dc71281d91bfba82a9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e19338c91b41d38a6a5df0ccaed83702.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/89bca8b03fd680a7c5ad1ef233cd5013.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/8a0bb7d648813312c5715bb3e1c7a7c4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/64829f9fff0c22723ac21a3452e8bf74.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/64fc8e42ce97d06ec3f7888b65d03561.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/3d3ad3640c684fec6b741c0cef9ce458.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/bf185b1cad6be3ee8b68d8f19f9ac0d3.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/85d44077986531163d2c9487f06c2cfa.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/5c9464df7896ded714b3248332ea039a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/cadb54f1ac47cb29848fcf01f55e6f58.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493,public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 4
  [list_auto_comment] => 6358,6359,6362,6363|2019-04-11 22:37:38,2019-04-12 18:40:43,2019-04-12 13:42:37,2019-04-12 16:47:47
  [tags_destination] => 998,556,3223|sam-son,sam-son,thanh-hoa|sầm sơn,Sầm Sơn,thanh hóa|2,1,3|1947,1948,1949
  [tags] => 39,175,480|thanh-hoa,gody,checkin|Thanh Hóa,Gody,Checkin
  [blog_updated] => 2019-04-11 16:26:28
  [blog_created] => 2019-04-11 02:55:25
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/aa2a7d5813b672d03588cd81700f1b090b05b89e.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => tranghui2019493
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Carnival đường phố Thanh Hóa do Sun Group tổ chức là một trong những sự kiện đầu tiên của lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019. Lễ hội này được diễn ra đúng ngay dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày 13/04/2019.
  [blog_slug] => den-thanh-hoa-ngay-de-hoa-minh-vao-carnival-duong-pho-soi-dong-tai-le-hoi-du-lich-bien-sam-son-2019
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Carnival đường phố vốn dĩ là "thương hiệu giải trí" của Sun World Ba Na Hills và Tập đoàn Sun Group. Mỗi năm Carnival luôn mang đến cho du khách những màn trình diễn độc đáo và đầy ấn tượng.</div><div></div><div class=""></div><div></div><div></div><div class=""></div><div></div><div></div><div>Đưa Carnival đến với Sầm Sơn - Thanh Hóa năm nay, Tập đoàn Sun Group mong muốn sẽ tạo thêm một điểm nhấn độc đáo cho Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn 2019.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="cadb54f1ac47cb29848fcf01f55e6f58.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/cadb54f1ac47cb29848fcf01f55e6f58.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/cadb54f1ac47cb29848fcf01f55e6f58.jpg" w="1024" h="629"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5c9464df7896ded714b3248332ea039a.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/5c9464df7896ded714b3248332ea039a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/5c9464df7896ded714b3248332ea039a.jpg" w="1024" h="683"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="85d44077986531163d2c9487f06c2cfa.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/85d44077986531163d2c9487f06c2cfa.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/85d44077986531163d2c9487f06c2cfa.jpg" w="1024" h="683"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div></div><div>Mở màng cho tiết mục Carnival năm nay sẽ là lễ diễu hành của đoàn xe hoa lộng lẫy xen lẫn vũ điệu nóng bỏng từ các vũ công đến từ châu Âu hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới lạ. Người dân địa phương và du khách đến Sầm Sơn năm nay sẽ được chiêm ngưỡng 2 xe hoa được thiết kế, trang trí hoành tráng và công phu bởi đích thân nghệ nhân Văn Tòng – nghê nhân đã làm nên tên tuổi các thương hiệu lễ hội lớn như Carnival đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018, Carnival Hạ Long 2018…thực hiện.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="bf185b1cad6be3ee8b68d8f19f9ac0d3.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/bf185b1cad6be3ee8b68d8f19f9ac0d3.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/bf185b1cad6be3ee8b68d8f19f9ac0d3.jpg" w="1024" h="683"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3d3ad3640c684fec6b741c0cef9ce458.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/3d3ad3640c684fec6b741c0cef9ce458.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/3d3ad3640c684fec6b741c0cef9ce458.jpg" w="1024" h="943"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div></div><div></div><div>Đoàn Carnival sẽ xuất phát từ Quảng trường biển ngã ba Hồ Xuân Hương – Hai Bà Trưng, diễu hành đến khu vực sân khấu Lễ khai mạc Du lịch biển Sầm Sơn 2019 tại ngã ba Hồ Xuân Hương - Tây Sơn.Trên tuyến đường diễu hành, đoàn sẽ dừng lại biểu diễn trên các sân khấu tại 3 điểm: ngã ba đường Hai Bà Trưng- Hồ Xuân Hương, ngã ba Lê Thánh Tông- Hồ Xuân Hương và ngã ba Tây Sơn - Hồ Xuân Hương.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="50d4f810-d3bd-68d1-e9f1-283dc84a14c8">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="50d4f810-d3bd-68d1-e9f1-283dc84a14c8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e95b9c9c8228b8d0d051cc69553978c9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e95b9c9c8228b8d0d051cc69553978c9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e95b9c9c8228b8d0d051cc69553978c9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/e95b9c9c8228b8d0d051cc69553978c9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1280" h="836" photoid="1eea8627-a506-0e54-272e-143b7791006c" data-pagespeed-url-hash="2755959971" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e95b9c9c8228b8d0d051cc69553978c9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="50d4f810-d3bd-68d1-e9f1-283dc84a14c8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/92e5944dfa4c573ea323854e3b4ef9dd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/92e5944dfa4c573ea323854e3b4ef9dd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="92e5944dfa4c573ea323854e3b4ef9dd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/92e5944dfa4c573ea323854e3b4ef9dd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1446" h="812" photoid="d0c57503-9b4f-dced-2544-3b9636aae065" data-pagespeed-url-hash="2556125622" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="92e5944dfa4c573ea323854e3b4ef9dd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="50d4f810-d3bd-68d1-e9f1-283dc84a14c8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/95124cd988e2575b4cbd17b3363fb132.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/95124cd988e2575b4cbd17b3363fb132.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="95124cd988e2575b4cbd17b3363fb132.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/95124cd988e2575b4cbd17b3363fb132.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="1b9ea2f5-f3c7-ba51-2758-429540122742" data-pagespeed-url-hash="3279931657" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="95124cd988e2575b4cbd17b3363fb132.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="50d4f810-d3bd-68d1-e9f1-283dc84a14c8" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/ee111c3d8cea2160dfa573d1f7bbc1ad.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/ee111c3d8cea2160dfa573d1f7bbc1ad.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ee111c3d8cea2160dfa573d1f7bbc1ad.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/11/tranghui2019493/ee111c3d8cea2160dfa573d1f7bbc1ad.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="ac74f378-3460-fa1b-bea5-f2b21e2124d5" data-pagespeed-url-hash="2332247620" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ee111c3d8cea2160dfa573d1f7bbc1ad.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class=""><i>Nguồn thông tin: Sưu tầm</i></div><div class=""><i>Nguồn ảnh: Sưu tầm</i></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Chang Hua
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/tranghui2019493/43759221-20190821211404.jpg
  [follower_n] => 3566
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Đến Thanh Hóa ngay để hòa mình vào Carnival đường phố sôi động tại Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2019

Carnival đường phố Thanh Hóa do Sun Group tổ chức là một trong những sự kiện đầu tiên của lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019. Lễ hội này được diễn ra đúng ngay dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày 13/04/2019.

Thanh Hóa Gody Checkin
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Carnival đường phố vốn dĩ là "thương hiệu giải trí" của Sun World Ba Na Hills và Tập đoàn Sun Group. Mỗi năm Carnival luôn mang đến cho du khách những màn trình diễn độc đáo và đầy ấn tượng.
Đưa Carnival đến với Sầm Sơn - Thanh Hóa năm nay, Tập đoàn Sun Group mong muốn sẽ tạo thêm một điểm nhấn độc đáo cho Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn 2019.
Mở màng cho tiết mục Carnival năm nay sẽ là lễ diễu hành của đoàn xe hoa lộng lẫy xen lẫn vũ điệu nóng bỏng từ các vũ công đến từ châu Âu hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới lạ. Người dân địa phương và du khách đến Sầm Sơn năm nay sẽ được chiêm ngưỡng 2 xe hoa được thiết kế, trang trí hoành tráng và công phu bởi đích thân nghệ nhân Văn Tòng – nghê nhân đã làm nên tên tuổi các thương hiệu lễ hội lớn như Carnival đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018, Carnival Hạ Long 2018…thực hiện.
Đoàn Carnival sẽ xuất phát từ Quảng trường biển ngã ba Hồ Xuân Hương – Hai Bà Trưng, diễu hành đến khu vực sân khấu Lễ khai mạc Du lịch biển Sầm Sơn 2019 tại ngã ba Hồ Xuân Hương - Tây Sơn.Trên tuyến đường diễu hành, đoàn sẽ dừng lại biểu diễn trên các sân khấu tại 3 điểm: ngã ba đường Hai Bà Trưng- Hồ Xuân Hương, ngã ba Lê Thánh Tông- Hồ Xuân Hương và ngã ba Tây Sơn - Hồ Xuân Hương.
Nguồn thông tin: Sưu tầm
Nguồn ảnh: Sưu tầm