” Khách du lịch không biết nơi nào họ từng đến, kẻ lữ hành không biết nơi nào họ sắp đến.” – Paul Theroux

4 Quốc gia
43 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi