{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

1 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


Góc chia sẻ trải nghiệm du lịch của Trầm Mặc

3170 13 0 3/03/2019, 3:21am

Trong chuyến đi Thái Lan vừa rồi của mình có rất nhiều cái đầu tiên: lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên ra nước ngoài mà đi một mình. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm thật chi tiết cho các bạn đi tự túc lần đầu.

1 bài viết kinh nghiệm