Có 1 Văn miếu ẩn mình đẹp tuyệt vời nhưng lại bị "bỏ rơi" (Biên Hòa)

Khi nhắc đến Biên Hòa người ta chỉ biết đến KDL Bửu Long. Vậy mà mấy ai biết sát sạt Bửu Long nổi tiếng ra còn có địa điểm Văn hóa cũ xưa nằm ẩn mình cũng đẹp và cũng hoành tráng như vậy... mà rất ít người biết đến!!!... Xem thêm Có 1 Văn miếu ẩn mình đẹp tuyệt vời nhưng lại bị "bỏ rơi" (Biên Hòa)