Cuối tuần phượt Núi Chứa Chan, Đồng Nai – Hành trình thử thách lòng kiên nhẫn

Có những lúc mệt lừ, tưởng chừng như không có sức để bước tiếp. Ấy thế mà ai nấy cũng đều cố gắng. Khi lên được tới đỉnh núi, ai nấy cũng đều vui sướng vì đã chinh phục được ngọn núi. Đấy, cứ đi rồi sẽ đến, hành trình leo núi... Xem thêm Cuối tuần phượt Núi Chứa Chan, Đồng Nai – Hành trình thử thách lòng kiên nhẫn