{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Góc lảm nhảm dấu chân của U40
Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

4,493 người theo dõi

Đang theo dõi 106 người


0 12/07/2020, 5:54pm

Một số khoảnh khắc trekking tà năng - phan dũng năm 2019. Đi theo dạng tour, có leader tổ chức đàng hoàng và giá khá rẻ, lúc đó mình đi cỡ 1.5t gì đó ( đã bao gồm xe và toàn bộ chi phí )

1 bài viết kinh nghiệm