{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Góc lảm nhảm dấu chân của U40
Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

4,492 người theo dõi

Đang theo dõi 106 người


India trip (Được đăng từ Facebook)

60 1 26/04/2020, 5:19pm

Chuyến đi vội trong mùa dịch, vừa về kịp ko bị cách ly

150 2 24/03/2020, 7:32am

Chụp bằng Sony Z3 cùi, đi đúng đợt dịch về được 02 ngày sau thì đóng cửa.

460 7 14/03/2020, 7:23pm

Những khung hình chụp vội tại đường phố New Delhi trong chuyến đi khám phá Ấn độ 5 ngày.

3 bài viết kinh nghiệm