{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Góc lảm nhảm dấu chân của U40
Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

4,492 người theo dõi

Đang theo dõi 106 người


150 2 24/03/2020, 7:32am

Chụp bằng Sony Z3 cùi, đi đúng đợt dịch về được 02 ngày sau thì đóng cửa.

460 7 14/03/2020, 7:23pm

Những khung hình chụp vội tại đường phố New Delhi trong chuyến đi khám phá Ấn độ 5 ngày.

2 bài viết kinh nghiệm