cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

5 người theo dõi

Đang theo dõi 4 người


5 1/10/2020, 3:58pm

Nối tiếp bài viết về Cực Đông Bắc của tổ quốc, mũi Sa Vĩ, xin được gửi tiếp vài hình ảnh về chuyến đi Mũi Cà Mau, cực Nam Việt Nam của chúng tôi.

6 29/09/2020, 5:39pm

Chắc mọi người cũng từng nghe tới câu nói: "Từ Trà Cổ rừng Dương, tới Cà Mau rừng đước". Ở bài viết này xin được gửi vài lời về chuyến đi Mũi Sa Vĩ, Trà Cổ của chúng tôi. Xin hẹn Cà Mau ở bài viết sau.

2 bài viết kinh nghiệm