cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


155 6 3/07/2020, 10:56am

Hội 1 em Hắc Rờ và 3 anh Developer

365 3 21/04/2020, 2:12am

Đợt này chuẩn bị nghỉ việc, rảnh tay quá nên mình sẽ viết tiếp 1 chuyến đi từ tháng 10.2019 Chuyến này đi 1 tuần và du hí 4 tỉnh - thành phố trong miền Nam.

250 1 6/02/2020, 12:22pm

Đi cùng nhau

285 3 1/01/2020, 11:18pm

Một chút ngẩng đầu Một chút yêu ...

150 0 1/01/2020, 12:12pm

Fetch của 2019 là gì ?

5 bài viết kinh nghiệm