cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


145 3 16/02/2020, 11:01am

Bước 1: Mở ứng dụng Snapseed và chọn ảnh cần chỉnh sửa từ Album ảnh của mình. Bước 2: Chọn vào nút Chỉnh sửa các layer (mũi tên vòng xuống ảnh) Bước 3: Chọn kiểu QR trong album này Bước 4: Để tạo QR của riêng bạn và chia sẻ cho bạn bè, chọn Tạo Kiểu QR - Còn để áp dụng Kiểu QR nhận được từ người khác, bạn chọn Quét kiểu QR Bước 5: Đưa Camera lại màn hình có mã QR Bước 6: Màn hình hiển thị hỏi bạn Áp dụng kiểu QR này? Bạn chọn Áp dụng là xong Bước 7: Để save

1 bài viết kinh nghiệm