stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2086
  [created_approved] => 2019-02-08 19:50:00
  [blog_title] => CHIÊM NGƯỠNG RUỘNG MUỐI BẬC THANG CỰC LẠ LÙNG TẠI PERU
  [albums] => 33647,33648,33649,33650,33651,33681,33682,33683|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/30483827d7e6d33a8584af68551bc099.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/d1b6116cb814c72bad745ff05f7ab9cd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/99a726f7256e24eedcd9a51a33bebaf9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/ad1674f07c551f4a7c5b1994f8bd1172.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3123b4e14e27239dff22821b9896832e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/198e7542b52a6f0003bbbf2b0ac19b70.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2c6a1817d32cab8b2d5d2174cb5ba6c6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/742d597f5118724d2630b6694f21f742.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958|2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 129,181,417,480|dia-diem-du-lich,dia-diem,check-in,checkin|địa điểm du lịch,địa điểm,Check-in,Checkin
  [blog_updated] => 2018-12-13 14:46:41
  [blog_created] => 2018-12-13 02:12:07
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/c221072d4b2a6a0d2da9df32582c7828570650cc.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => thewolf6958
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Thế giới là quyển sách lớn, có rất nhiều điều kỳ bí và những quang cảnh kỳ lạ mà bạn có thể không nghĩ đến. Nếu như bạn đã biết đến những thửa ruộng bậc thang bạc ngàn trên miền núi Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam. Thì giờ đây khi đến Peru bạn có thể chiêm ngưỡng một màu sắc mới của ruộng bậc thang đó chính là ruộng bậc thang muối.
  [blog_slug] => chiem-nguong-ruong-muoi-bac-thang-cuc-la-lung-tai-peru
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Cánh đồng muối Maras nằm ở thung lũng Inca gần thị trấn Cusco ở Peru. Nơi đây được biết đến như một trong những trung tâm bán muối lớn nhất thế giới thời kỳ Inca ở thế kỷ XV-XVI. Và cho đến nay, du đã tồn tại hơn hàng thế kỷ, cánh đồng muối Maras vẫn khiến bao du khách trầm trồ, say mê.</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="99a726f7256e24eedcd9a51a33bebaf9.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/99a726f7256e24eedcd9a51a33bebaf9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/99a726f7256e24eedcd9a51a33bebaf9.jpg" w="800" h="1200" data-pagespeed-url-hash="3746981882" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cánh đồng ruộng muối Maras</figcaption></figure></div></div><div></div><div></div><div></div><div class="">Cánh đồng muối Maras gây ấn tượng bởi cách sắp xếp của những ao muối san sát nhau và xếp lớp tầng như ruộng bậc thang. Hàng nghìn thửa ruộng trải dài như vậy tạo nên một hình ảnh ngoạn mục.</div><div class=""></div><div class=""></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ad1674f07c551f4a7c5b1994f8bd1172.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/ad1674f07c551f4a7c5b1994f8bd1172.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/ad1674f07c551f4a7c5b1994f8bd1172.jpg" w="800" h="1222" data-pagespeed-url-hash="1356128430" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cánh đồng ruộng muối Maras</figcaption></figure></div></div><div class="">Từ trên cao, du khách có thể nhìn thấy hơn 3.000 hồ thuộc sở hữu của những gia đình khác nhau. Có những ruộng muối nằm độ cao khoảng 3.300m so với mặt nước biển. Mỗi ruộng lại có diện tích tối thiểu là 4m2, sâu không quá 30cm. Nước muối ở đây rất mặn và được dẫn từ một dòng suối ngầm. Sau đó, quá trình tạo thành muối khá đơn giản, dòng nước chảy vào các ruộng không quá sâu, ánh nắng mặt trời làm nước ở các ruộng bốc hơi và để lại lớp muối trắng trên bề mặt. Muối “thô” sau đó sẽ được cắt thành những mảng to để bán rồi được tinh chế lại sau.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3123b4e14e27239dff22821b9896832e.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3123b4e14e27239dff22821b9896832e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/3123b4e14e27239dff22821b9896832e.jpg" w="800" h="968" data-pagespeed-url-hash="626430658" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cánh đồng muối Maras</figcaption></figure></div></div><div class="">Từ trước đến nay, phương pháp thu hoạch muối của dân địa phương không có sự thây đổi nhiều là mấy. Người dân vẫn sử dụng những công cụ đơn giản để thu hoạch muối. Nước muối chảy ra từ mạch nước ngầm trong núi được dẫn vào những thửa ruộng để nước bốc hơi thành muối.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="742d597f5118724d2630b6694f21f742.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/742d597f5118724d2630b6694f21f742.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/742d597f5118724d2630b6694f21f742.jpg" w="800" h="1214"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cánh đồng muối Maras</figcaption></figure></div></div><div class="">Công việc làm muối được bắt đầu vào mùa xuân. Vào khoảng đầu tháng 5, khi mùa làm muối bắt đầu, những người lớn tuổi nhất trong làng sẽ tổ chức một nghi lễ truyền thống để tỏ lòng biết ơn đối với vị thần Viracocha – một vị thần của người Inca. </div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="2c6a1817d32cab8b2d5d2174cb5ba6c6.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2c6a1817d32cab8b2d5d2174cb5ba6c6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/2c6a1817d32cab8b2d5d2174cb5ba6c6.jpg" w="800" h="1200"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cánh đồng muối Maras</figcaption></figure></div></div><div class="">Hình thức khai thác muối ở đây cũng khá dễ dàng. Những người dân muốn khai thác chỉ cần tìm cho mình ao muối thích hợp và chưa có ai nhận, rồi tham khảo ý kiến và đăng ký với địa phương sẽ được xem xét và cấp cho ao muối đó. Họ sẽ được hướng dẫn cách chăm sóc ao muối của mình cũng như cách thu hoạch làm sao để bảo về được nét đẹp nguyên sơ của cảnh quan nơi đây.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="198e7542b52a6f0003bbbf2b0ac19b70.png"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/198e7542b52a6f0003bbbf2b0ac19b70.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thewolf6958/198e7542b52a6f0003bbbf2b0ac19b70.png" w="900" h="300"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i>Xem thêm:&nbsp;</i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nhugody959996/post/kham-pha-ve-dep-ngoan-muc-cua-song-lung-khung-long-kelingking-giua-dat-nuoc-van-dao-399" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Khám phá sống lưng khủng long Keilingking giữa đất nước vạn đảo.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/du-lich-chau-a/post/check-in-ngay-chiec-guong-troi-than-thanh-o-malaysia-de-co-bo-anh-song-ao-that-vi-dieu-1175" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Check-in ngay "Gương Trời" thần thánh tại Malaysia.</a></div><div class=""><i>Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp.</i></div><div class=""><br></div><div class=""> </div><div class=""><br></div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => The Wolf
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/thewolf6958/30119107-20180912100449.JPG
  [follower_n] => 2126
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

CHIÊM NGƯỠNG RUỘNG MUỐI BẬC THANG CỰC LẠ LÙNG TẠI PERU

Thế giới là quyển sách lớn, có rất nhiều điều kỳ bí và những quang cảnh kỳ lạ mà bạn có thể không nghĩ đến. Nếu như bạn đã biết đến những thửa ruộng bậc thang bạc ngàn trên miền núi Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam. Thì giờ đây khi đến Peru bạn có thể chiêm ngưỡng một màu sắc mới của ruộng bậc thang đó chính là ruộng bậc thang muối.

địa điểm du lịch địa điểm Check-in Checkin
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Cánh đồng muối Maras nằm ở thung lũng Inca gần thị trấn Cusco ở Peru. Nơi đây được biết đến như một trong những trung tâm bán muối lớn nhất thế giới thời kỳ Inca ở thế kỷ XV-XVI. Và cho đến nay, du đã tồn tại hơn hàng thế kỷ, cánh đồng muối Maras vẫn khiến bao du khách trầm trồ, say mê.
Cánh đồng ruộng muối Maras
Cánh đồng muối Maras gây ấn tượng bởi cách sắp xếp của những ao muối san sát nhau và xếp lớp tầng như ruộng bậc thang. Hàng nghìn thửa ruộng trải dài như vậy tạo nên một hình ảnh ngoạn mục.
Cánh đồng ruộng muối Maras
Từ trên cao, du khách có thể nhìn thấy hơn 3.000 hồ thuộc sở hữu của những gia đình khác nhau. Có những ruộng muối nằm độ cao khoảng 3.300m so với mặt nước biển. Mỗi ruộng lại có diện tích tối thiểu là 4m2, sâu không quá 30cm. Nước muối ở đây rất mặn và được dẫn từ một dòng suối ngầm. Sau đó, quá trình tạo thành muối khá đơn giản, dòng nước chảy vào các ruộng không quá sâu, ánh nắng mặt trời làm nước ở các ruộng bốc hơi và để lại lớp muối trắng trên bề mặt. Muối “thô” sau đó sẽ được cắt thành những mảng to để bán rồi được tinh chế lại sau.
Cánh đồng muối Maras
Từ trước đến nay, phương pháp thu hoạch muối của dân địa phương không có sự thây đổi nhiều là mấy. Người dân vẫn sử dụng những công cụ đơn giản để thu hoạch muối. Nước muối chảy ra từ mạch nước ngầm trong núi được dẫn vào những thửa ruộng để nước bốc hơi thành muối. 
Cánh đồng muối Maras
Công việc làm muối được bắt đầu vào mùa xuân. Vào khoảng đầu tháng 5, khi mùa làm muối bắt đầu, những người lớn tuổi nhất trong làng sẽ tổ chức một nghi lễ truyền thống để tỏ lòng biết ơn đối với vị thần Viracocha – một vị thần của người Inca.
Cánh đồng muối Maras
Hình thức khai thác muối ở đây cũng khá dễ dàng. Những người dân muốn khai thác chỉ cần tìm cho mình ao muối thích hợp và chưa có ai nhận, rồi tham khảo ý kiến và đăng ký với địa phương sẽ được xem xét và cấp cho ao muối đó. Họ sẽ được hướng dẫn cách chăm sóc ao muối của mình cũng như cách thu hoạch làm sao để bảo về được nét đẹp nguyên sơ của cảnh quan nơi đây.
Xem thêm: Khám phá sống lưng khủng long Keilingking giữa đất nước vạn đảo.
                     Check-in ngay "Gương Trời" thần thánh tại Malaysia.
Nguồn thông tin và ảnh: Tổng hợp.