cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


20 4 3/02/2021, 12:11pm

Chuyến đi mở đầu cho một cuộc hẹn ngẫu nhiên của nhóm tụi mình. Với hơn 24h đồng hồ , từ SàiGon tụi mình xuất phát đến Phan Thiết. Chuyến đi tuy ngắn nhưng bọn mình đã bung lụa hết mình và giữ lại nhiều kỉ niệm đẹp nhất của thời xanh xuân như này.

1 bài viết kinh nghiệm