stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3403
  [created_approved] => 2019-04-23 16:10:00
  [blog_title] => NÓNG HƠN CẢ THỜI TIẾT SÀI GÒN: LỄ HỘI ÁNH SÁNG LẦN ĐẦU TIÊN DIỄN RA Ở QUẬN 7 - TP.HCM
  [albums] => 54107,54108,54109,54110,54111,54112,54113,54114,54115,54116|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/29f6a7e9f5e95f8f2a39de4ab8177268.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/538e0aa7bdb07c7270cc59da616b6152.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/36d0cfd5ce9749f68608247e84ee1118.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/8e096b434f965674a107da1c5295cfd5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/60f150fba447f1ea25c2f02faad1a180.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/8ce9ee6e9f7f17cc93e39333e9ad73f9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/69b847efd3889f6fa547ce83068fa858.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/3cdc655bb761749af7049470a08da103.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/7c16d071b84df81145bcd2f2784d6359.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/4bd6fa05ce80db717639ab0183f6c065.jpg|public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146,public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 3201|ho-chi-minh|hồ chí minh|3|2289
  [tags] => 17,156,175,177,480|ho-chi-minh,sai-gon,gody,di-dau,checkin|Hồ Chí Minh,Sài Gòn,Gody,đi đâu,Checkin
  [blog_updated] => 2019-04-23 14:44:04
  [blog_created] => 2019-04-23 02:36:12
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/3abba8b6c54b8ca5f1d1c3b0867b2319819b5a0a.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => thanhngoc6146
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Lễ hội ánh sáng 2019 lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn, cụ thể được tổ chức ở Tân Trào, Quận 7, đang thu hút rất đông du khách đế tham quan và chiêm ngưỡng những công trình nổi tiếng Thế giới được thắp sáng đầy màu sắc trong đêm.
  [blog_slug] => nong-hon-ca-thoi-tiet-sai-gon-le-hoi-anh-sang-lan-dau-tien-dien-ra-o-quan-7-tphcm
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Lễ hội Ánh sáng 2019 được tổ chức trên khuôn viên rộng 10.000m2 ở khu vực&nbsp;<b>Phú Mỹ Hưng (Tân Trào, Quận 7, TP.HCM).&nbsp;</b>Lễ hội nhằm giới thiệu và quảng bá Văn hóa Hàn Quốc và đây cũng là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức tại Việt Nam.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="e356e435-0eb8-5867-8fab-0bf1dafb2b1a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="e356e435-0eb8-5867-8fab-0bf1dafb2b1a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/29f6a7e9f5e95f8f2a39de4ab8177268.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/29f6a7e9f5e95f8f2a39de4ab8177268.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="29f6a7e9f5e95f8f2a39de4ab8177268.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/29f6a7e9f5e95f8f2a39de4ab8177268.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="778" photoid="5a072de5-07b2-8b87-03d9-446f9f2c3626" data-pagespeed-url-hash="1882923541" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="29f6a7e9f5e95f8f2a39de4ab8177268.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Lễ hội ánh sáng nhằm giới thiệu và quảng bá Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam</div>           </div></div><div><div>Lễ hội Ánh sáng được tổ chức từ ngày<b> 05/04 - 19/05/2019 </b>với 24 tác phẩm đèn lồng khổng lồ cao trên 10 mét và các tác phẩm đèn LED được thắp sáng bắt đầu từ <b>17h - 22h</b> hàng ngày.</div></div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="58a981f1-e1b9-5f2b-f038-371ead272f97">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="58a981f1-e1b9-5f2b-f038-371ead272f97" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/538e0aa7bdb07c7270cc59da616b6152.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/538e0aa7bdb07c7270cc59da616b6152.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="538e0aa7bdb07c7270cc59da616b6152.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/538e0aa7bdb07c7270cc59da616b6152.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="940" photoid="2dce05b4-57ac-c528-f700-bd5c7a2e8ad6" data-pagespeed-url-hash="1064249108" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="538e0aa7bdb07c7270cc59da616b6152.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Lễ hội với những tác phẩm sáng rực trong đêm</div>           </div></div><div class="">các tac phẩm đèn LED sáng lung linh với các chủ đề như Công trình Thế giới, Thế giới Thần tiên, Khu vườn Tình yêu,v.v. cực kì ấn tượng. Bên cạnh đó, màn trình diễn 3D Mapping khổng lồ còn rất thu hút sự quan tâm của du khách dành cho lễ hội này.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="a91b1ec0-78be-2eba-477e-069bf02c2efd">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a91b1ec0-78be-2eba-477e-069bf02c2efd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/36d0cfd5ce9749f68608247e84ee1118.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/36d0cfd5ce9749f68608247e84ee1118.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="36d0cfd5ce9749f68608247e84ee1118.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/36d0cfd5ce9749f68608247e84ee1118.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="810" photoid="8446f4e1-2cd2-ae34-f554-84cede5885ce" data-pagespeed-url-hash="1464511587" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="36d0cfd5ce9749f68608247e84ee1118.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a91b1ec0-78be-2eba-477e-069bf02c2efd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/8e096b434f965674a107da1c5295cfd5.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/8e096b434f965674a107da1c5295cfd5.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8e096b434f965674a107da1c5295cfd5.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/8e096b434f965674a107da1c5295cfd5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="660" h="888" photoid="a2479530-0d82-bf67-952b-97812ce3e07b" data-pagespeed-url-hash="3759648667" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8e096b434f965674a107da1c5295cfd5.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a91b1ec0-78be-2eba-477e-069bf02c2efd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/60f150fba447f1ea25c2f02faad1a180.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/60f150fba447f1ea25c2f02faad1a180.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="60f150fba447f1ea25c2f02faad1a180.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/60f150fba447f1ea25c2f02faad1a180.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="660" h="415" photoid="95ec7277-739f-6062-4b90-d8472a1b9e9d" data-pagespeed-url-hash="319065056" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="60f150fba447f1ea25c2f02faad1a180.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a91b1ec0-78be-2eba-477e-069bf02c2efd" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/8ce9ee6e9f7f17cc93e39333e9ad73f9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/8ce9ee6e9f7f17cc93e39333e9ad73f9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8ce9ee6e9f7f17cc93e39333e9ad73f9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/8ce9ee6e9f7f17cc93e39333e9ad73f9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1079" photoid="e288de2b-06e2-9741-f682-f7b4e164a2b3" data-pagespeed-url-hash="1893296134" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8ce9ee6e9f7f17cc93e39333e9ad73f9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Các công trình, danh thắng nổi tiếng được dựng lại tại Lễ hội ánh sáng 2019</div>           </div></div><div class="">Các công trình nổi tiếng Thế giới được mô phỏng cực kì tinh tế tại Lễ hội Ánh sáng 2019. Banjc so thể bắt gặp Tượng Nữ thần Tự Do đặt trên Đảo Liberty tại cảng New York, Tòa tháp Eifel cạnh sông Seine - thành phố Paris hay Lâu đài Osaka, Nhật Bản,v.v.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="6ba8467b-3265-893e-c52f-1bec69e6a23f">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="6ba8467b-3265-893e-c52f-1bec69e6a23f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/69b847efd3889f6fa547ce83068fa858.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/69b847efd3889f6fa547ce83068fa858.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="69b847efd3889f6fa547ce83068fa858.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/69b847efd3889f6fa547ce83068fa858.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="931" photoid="7dd39059-0ddd-3edb-eb82-b847d84eb14c" data-pagespeed-url-hash="930445269" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="69b847efd3889f6fa547ce83068fa858.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Các công trinh đèn LED theo chủ đề tại Lễ hội ánh sáng</div>           </div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="0cf40341-0adb-2763-fb24-c4f1748f0ff0">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="0cf40341-0adb-2763-fb24-c4f1748f0ff0" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/4bd6fa05ce80db717639ab0183f6c065.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/4bd6fa05ce80db717639ab0183f6c065.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4bd6fa05ce80db717639ab0183f6c065.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/4bd6fa05ce80db717639ab0183f6c065.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="932" photoid="d8725661-a66a-bafd-3785-2f46bc2aba7b" data-pagespeed-url-hash="3660204362" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4bd6fa05ce80db717639ab0183f6c065.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Các công trinh đèn LED theo chủ đề tại Lễ hội ánh sáng</div>           </div></div><div class="">Các chủ đề Thế giới thần tiên, Dân gian hay con đường ánh sáng cũng vô cùng thu hút du khách đặc biệt là các bạn nhỏ.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="a1b8c7f3-392d-a6be-a801-8403ec1f32fb">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="a1b8c7f3-392d-a6be-a801-8403ec1f32fb" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/7c16d071b84df81145bcd2f2784d6359.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/7c16d071b84df81145bcd2f2784d6359.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7c16d071b84df81145bcd2f2784d6359.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/9/12/thanhngoc6146/7c16d071b84df81145bcd2f2784d6359.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1500" h="934" photoid="614e2c8c-e880-91c4-6e76-9a9b4b542661" data-pagespeed-url-hash="3011803591" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7c16d071b84df81145bcd2f2784d6359.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="">Giá vé tham quan Lễ hội ánh sáng 2019 là <b>100.000 đồng/người lớn, 60.000/học sinh, trẻ em dưới 75cm được miễn phí</b>. Lễ hội diễn ra vào đúng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này nên được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách đến để có những trải nghiệm mới.</div><div class=""><i>Thông tin: Tổng hợp</i></div><div class=""><i> Ảnh: Sưu tầm</i></div><div class=""><br></div><div></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Thanh Ngoc
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/thanhngoc6146/131286995-20181119092645.JPG
  [follower_n] => 1685
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

NÓNG HƠN CẢ THỜI TIẾT SÀI GÒN: LỄ HỘI ÁNH SÁNG LẦN ĐẦU TIÊN DIỄN RA Ở QUẬN 7 - TP.HCM

Lễ hội ánh sáng 2019 lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn, cụ thể được tổ chức ở Tân Trào, Quận 7, đang thu hút rất đông du khách đế tham quan và chiêm ngưỡng những công trình nổi tiếng Thế giới được thắp sáng đầy màu sắc trong đêm.

Hồ Chí Minh Sài Gòn Gody đi đâu Checkin
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Lễ hội Ánh sáng 2019 được tổ chức trên khuôn viên rộng 10.000m2 ở khu vực Phú Mỹ Hưng (Tân Trào, Quận 7, TP.HCM). Lễ hội nhằm giới thiệu và quảng bá Văn hóa Hàn Quốc và đây cũng là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức tại Việt Nam.
Lễ hội ánh sáng nhằm giới thiệu và quảng bá Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam
Lễ hội Ánh sáng được tổ chức từ ngày 05/04 - 19/05/2019 với 24 tác phẩm đèn lồng khổng lồ cao trên 10 mét và các tác phẩm đèn LED được thắp sáng bắt đầu từ 17h - 22h hàng ngày.
Lễ hội với những tác phẩm sáng rực trong đêm
các tac phẩm đèn LED sáng lung linh với các chủ đề như Công trình Thế giới, Thế giới Thần tiên, Khu vườn Tình yêu,v.v. cực kì ấn tượng. Bên cạnh đó, màn trình diễn 3D Mapping khổng lồ còn rất thu hút sự quan tâm của du khách dành cho lễ hội này.
Các công trình, danh thắng nổi tiếng được dựng lại tại Lễ hội ánh sáng 2019
Các công trình nổi tiếng Thế giới được mô phỏng cực kì tinh tế tại Lễ hội Ánh sáng 2019. Banjc so thể bắt gặp Tượng Nữ thần Tự Do đặt trên Đảo Liberty tại cảng New York, Tòa tháp Eifel cạnh sông Seine - thành phố Paris hay Lâu đài Osaka, Nhật Bản,v.v.
Các công trinh đèn LED theo chủ đề tại Lễ hội ánh sáng
Các công trinh đèn LED theo chủ đề tại Lễ hội ánh sáng
Các chủ đề Thế giới thần tiên, Dân gian hay con đường ánh sáng cũng vô cùng thu hút du khách đặc biệt là các bạn nhỏ.
Giá vé tham quan Lễ hội ánh sáng 2019 là 100.000 đồng/người lớn, 60.000/học sinh, trẻ em dưới 75cm được miễn phí. Lễ hội diễn ra vào đúng những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này nên được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách đến để có những trải nghiệm mới.
Thông tin: Tổng hợp
Ảnh: Sưu tầm