NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG MỚI TOANH TẠI ĐÀ LẠT

Cứ 1m2 tại Đà Lạt bạn có thể tậu được cho mình chục bức ảnh sống ảo, cứ "ba bữa nửa tháng" Đà Lạt lại xuất hiên một tọa độ sống ảo mới. Hot hừng hực mấy hôm nay, Đà Lạt lại xuất hiên một " Cầu thang vô cực", nấc thang lên Thiên... Xem thêm NẤC THANG LÊN THIÊN ĐƯỜNG MỚI TOANH TẠI ĐÀ LẠT