Cần gì đến Thái để "Songkran"-Crazy Water Festival sắp đổ bộ TP.HCM để xoa dịu cơn nóng đây này

Đập tan cơn nóng, "giải thoát" mùa hè ngay với Crazy Water Festival diễn ra vào ngày 25/05/2019 tại SVĐ Hoa Lư, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nào.... Xem thêm Cần gì đến Thái để "Songkran"-Crazy Water Festival sắp đổ bộ TP.HCM để xoa dịu cơn nóng đây này