cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


195 3 19/03/2020, 3:24am

Lý Sơn với mình là nơi đi trốn... sau những mệt mỏi vì công việc, vì mọi thứ dồn nén và vì kì nghỉ lễ 2-9 năm đó trực muốn sấp mặt. Với những kẻ săn bình minh, Lý Sơn nhất định là một điểm sáng giá. Nhưng mà, đừng mải trốn ở Lý Sơn, riết rồi lại không muốn về nhà đâu.

1 bài viết kinh nghiệm