Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự

#Hàn Quốc #gyeongju #south korea ( hàn quốc ) #Korea
Chùa Bulguksa hay còn gọi là Phật Quốc Tự, một trong những quốc bảo của Hàn Quốc
Chùa Bulguksa hay còn gọi là Phật Quốc Tự được xây dựng từ năm 528, sau nhiều lần cải tạo, tu bổ thì có hình dáng như hiện tại. Chùa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1995 và là một trong nhiều quốc bảo của quốc gia này!!!
Chùa được in vào sách giáo khoa của Hàn Quốc và hầu hết ai ở Hàn cũng đã ghé nơi này ít nhất 1 lần! Chùa cũng là một thắng cảnh mà rất nhiều nhiếp ảnh gia ghé thăm vào mùa thu!
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Chùa Bulguksa - Phật Quốc Tự
Location Loading...
Vé tham quan