stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2895
  [created_approved] => 2019-03-02 21:10:00
  [blog_title] => MÙA MAI ANH ĐÀO Ở ANA MANDARA VILLAS ĐÀ LẠT
  [albums] => 47835,47836,47837,47838,47839,47840,47841,47842,47843,47844,47845,47846,47847,47848,47849,47850|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7da55baff8d766e17882c750dad3e5b0.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/014a5e875b45138b420f6b19e951b358.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/838d6118237f4f5ebe5dfaf013e79b8f.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4e999035f46a1a34ddf7de9738fe8c68.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/1c8894dc28407fd8c4c692d357d7697b.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/40e15b666792808af9f55b9ca519e140.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0347a3410de6bdceddec175d8126955c.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/66a64451301f0aebb0bdfee3f01e40c7.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f066cafeee8bb8d68e5f04371b569881.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cb90b2acb1fcfbba3f9bb2f4f833275d.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/15cba1dcea2ec39c3525c85f44a9f974.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/43da1a4b83cf2efc35b79bf285c097d5.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/2f94bff0245fa1cff3d9dbb51d638a60.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/ee036e3720f1f29130de0e9f1435b1eb.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3bd235933390a45066aaf2927ebb299e.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cc1e7ccd3a9ca1f6cc934671263ab11c.JPG|public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777,public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 13
  [list_auto_comment] => 4568,4577,4578,4579,4580,4581,4582,4583,4584,4585,4586,4587,4588|2019-03-04 00:23:21,2019-03-03 01:03:33,2019-03-04 01:54:53,2019-03-04 10:49:53,2019-03-03 09:01:38,2019-03-04 15:59:07,2019-03-02 23:59:42,2019-03-04 11:09:00,2019-03-03 07:58:25,2019-03-04 13:01:52,2019-03-02 06:01:40,2019-03-03 18:01:13,2019-03-03 03:13:18
  [tags_destination] => 366,6942,3234,1216|ho-xuan-huong,lang-van-hoa-cam-tu-trung-hoa,lam-dong,da-lat|Hồ Xuân Hương,Làng Văn hóa Cẩm Tú Trung Hoa,lâm Đồng,Đà lạt|1,3,3,2|1027,1028,1029,1030
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-03-01 17:40:58
  [blog_created] => 2019-03-01 16:30:44
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/5593affabf14958bae426e8d7aa389176e3e88dc.JPG
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => seeyang.chan9777
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Vào tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, hoa mai anh đào ở Đà Lạt nở rộ. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, đó là một trong những điều gây thương nhớ, thôi thúc tôi một lần nữa đến với nơi này - vùng đất của những kẻ mộng mơ...
  [blog_slug] => mua-mai-anh-dao-o-ana-mandara-villas-da-lat
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 9
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Có thể nói, Đà Lạt chưa bao giờ khiến mình thất vọng mỗi khi đặt chân đến. Mỗi thời điểm, Đà Lạt lại mê hoặc lòng người bởi những cảnh sắc rất riêng. Thời điểm này, tiết trời lạnh chỉ 13 độ C, các cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới hàng mai anh đào lãng mạn vô cùng. </div><div> <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="f1714590-7520-1158-f69a-3aff132fceb5">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f1714590-7520-1158-f69a-3aff132fceb5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cc1e7ccd3a9ca1f6cc934671263ab11c.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cc1e7ccd3a9ca1f6cc934671263ab11c.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="cc1e7ccd3a9ca1f6cc934671263ab11c.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cc1e7ccd3a9ca1f6cc934671263ab11c.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="b1c0ad68-e3be-6c9a-93c5-99e0de2d0ff0" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="cc1e7ccd3a9ca1f6cc934671263ab11c.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f1714590-7520-1158-f69a-3aff132fceb5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3bd235933390a45066aaf2927ebb299e.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3bd235933390a45066aaf2927ebb299e.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="3bd235933390a45066aaf2927ebb299e.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/3bd235933390a45066aaf2927ebb299e.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="92f21cfb-7319-a848-1223-9c5f195cb4f3" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="3bd235933390a45066aaf2927ebb299e.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="f1714590-7520-1158-f69a-3aff132fceb5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/ee036e3720f1f29130de0e9f1435b1eb.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/ee036e3720f1f29130de0e9f1435b1eb.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ee036e3720f1f29130de0e9f1435b1eb.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/ee036e3720f1f29130de0e9f1435b1eb.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="a82f2020-00bf-fbba-f10a-617740633b95" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ee036e3720f1f29130de0e9f1435b1eb.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Những ngày này, mai anh đào đã nhuộm hồng những con đường ở Đà Lạt khiến cho cảnh sắc nơi đây đẹp mơ màng, lãng đãng như tranh. Điều này đã khiến cho các tín đồ xê dịch đứng ngồi không yên và lại xách ba lô lên thành phố "đi hoài không biết chán" này. Bạn có thể đi dạo trên các con đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, ven hồ Xuân Hương hay cổng Thiền viện Trúc Lâm… để chiêm ngưỡng sắc mai anh đào rực rỡ tô thắm đất trời. </div><div> </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="26bddfac-2bb5-2249-0f88-1ea542b92be5">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="26bddfac-2bb5-2249-0f88-1ea542b92be5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/2f94bff0245fa1cff3d9dbb51d638a60.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/2f94bff0245fa1cff3d9dbb51d638a60.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2f94bff0245fa1cff3d9dbb51d638a60.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/2f94bff0245fa1cff3d9dbb51d638a60.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="f86b1e98-90ff-23d6-c14d-e8c74b1826f4" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2f94bff0245fa1cff3d9dbb51d638a60.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="26bddfac-2bb5-2249-0f88-1ea542b92be5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/43da1a4b83cf2efc35b79bf285c097d5.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/43da1a4b83cf2efc35b79bf285c097d5.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="43da1a4b83cf2efc35b79bf285c097d5.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/43da1a4b83cf2efc35b79bf285c097d5.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="c5b59268-5c11-8aad-e192-f97cf2d95aee" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="43da1a4b83cf2efc35b79bf285c097d5.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="26bddfac-2bb5-2249-0f88-1ea542b92be5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/15cba1dcea2ec39c3525c85f44a9f974.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/15cba1dcea2ec39c3525c85f44a9f974.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="15cba1dcea2ec39c3525c85f44a9f974.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/15cba1dcea2ec39c3525c85f44a9f974.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="e92443c5-4797-fa18-b5aa-b891151542a4" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="15cba1dcea2ec39c3525c85f44a9f974.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Năm nay mình chọn Ana Mandara Villas Resort &amp; Spa là nơi dừng chân nghĩ ngơi và ngắm hoa mai anh đào. Chỉ mất vài tiếng để di chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt là bạn sẽ được nhìn tận mắt, sờ tận tay từng cánh hoa mềm mại hồng tươi và ngửi được mùi hương nhè nhẹ của mai anh đào phả vào trong gió. Dưới tiết trời se lạnh của thành phố, đi dưới những tàng cây và hoa, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một khung cảnh lãng mạn trong mơ.</div><div> </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="d84d97fd-631a-4836-8d36-99e0f9fa09c5">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d84d97fd-631a-4836-8d36-99e0f9fa09c5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cb90b2acb1fcfbba3f9bb2f4f833275d.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cb90b2acb1fcfbba3f9bb2f4f833275d.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="cb90b2acb1fcfbba3f9bb2f4f833275d.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/cb90b2acb1fcfbba3f9bb2f4f833275d.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="3042f5ba-cba5-82b5-bb05-b4fff53aa3dc" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="cb90b2acb1fcfbba3f9bb2f4f833275d.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d84d97fd-631a-4836-8d36-99e0f9fa09c5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f066cafeee8bb8d68e5f04371b569881.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f066cafeee8bb8d68e5f04371b569881.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f066cafeee8bb8d68e5f04371b569881.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/f066cafeee8bb8d68e5f04371b569881.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="accf57a5-e719-f242-bad5-de65ce8c8040" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f066cafeee8bb8d68e5f04371b569881.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d84d97fd-631a-4836-8d36-99e0f9fa09c5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/66a64451301f0aebb0bdfee3f01e40c7.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/66a64451301f0aebb0bdfee3f01e40c7.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="66a64451301f0aebb0bdfee3f01e40c7.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/66a64451301f0aebb0bdfee3f01e40c7.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="b164201f-a177-5d5e-91be-ab94fc802bf7" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="66a64451301f0aebb0bdfee3f01e40c7.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d84d97fd-631a-4836-8d36-99e0f9fa09c5" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0347a3410de6bdceddec175d8126955c.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0347a3410de6bdceddec175d8126955c.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0347a3410de6bdceddec175d8126955c.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/0347a3410de6bdceddec175d8126955c.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="2b00504e-1b6a-9c71-bf03-fc7063468960" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0347a3410de6bdceddec175d8126955c.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>&nbsp;Ana Mandara Villas Đà Lạt Resort &amp; Spa nằm giữa thành phố ngàn hoa Đà Lạt, ẩn hiện trên ngọn đồi thông xanh mướt là những căn biệt thự mang kiến trúc Pháp cổ kính được xây dựng từ những năm 1920 và 1930 thuộc. Với đầy đủ dịch vụ nghỉ ngơi và vẻ đẹp kiến trúc hài hòa với không gian xung quanh, resort này là chốn dừng chân yêu thích của mình mỗi lần ghé thăm Đà Lạt.</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="9307eef2-261d-6852-e93c-b0e3da2cd9d4">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9307eef2-261d-6852-e93c-b0e3da2cd9d4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/40e15b666792808af9f55b9ca519e140.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/40e15b666792808af9f55b9ca519e140.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="40e15b666792808af9f55b9ca519e140.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/40e15b666792808af9f55b9ca519e140.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="2448" h="3264" photoid="087aa40e-e09b-abd0-dc03-1701a7f5417c" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="40e15b666792808af9f55b9ca519e140.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9307eef2-261d-6852-e93c-b0e3da2cd9d4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/1c8894dc28407fd8c4c692d357d7697b.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/1c8894dc28407fd8c4c692d357d7697b.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1c8894dc28407fd8c4c692d357d7697b.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/1c8894dc28407fd8c4c692d357d7697b.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="2348c7f7-ea02-fb36-a60d-47bcd79133d6" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1c8894dc28407fd8c4c692d357d7697b.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="9307eef2-261d-6852-e93c-b0e3da2cd9d4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4e999035f46a1a34ddf7de9738fe8c68.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4e999035f46a1a34ddf7de9738fe8c68.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4e999035f46a1a34ddf7de9738fe8c68.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/4e999035f46a1a34ddf7de9738fe8c68.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="2773" h="3699" photoid="16be4bf0-5d45-cafb-4e35-929e6c9cd7e4" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4e999035f46a1a34ddf7de9738fe8c68.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Ana Mandara còn nhiều điều bất ngờ dành cho kỳ nghỉ của bạn, có thể kể ra như: hồ bơi nước nước nóng, xe đưa đón khách miễn phí vào trung tâm thành phố Đà Lạt (mỗi ngày 2 chuyến khởi hành lúc 10h00 và 14h00, về lúc 11h30 và 15h30), xe điện miễn phí tham quan toàn khu nghỉ dưỡng…</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="de296a6e-920d-7762-2aba-5ab46e5035f4">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de296a6e-920d-7762-2aba-5ab46e5035f4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/838d6118237f4f5ebe5dfaf013e79b8f.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/838d6118237f4f5ebe5dfaf013e79b8f.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="838d6118237f4f5ebe5dfaf013e79b8f.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/838d6118237f4f5ebe5dfaf013e79b8f.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="2864" h="2862" photoid="222e686e-100b-cad0-16d2-b75d3f4e3225" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="838d6118237f4f5ebe5dfaf013e79b8f.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de296a6e-920d-7762-2aba-5ab46e5035f4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/014a5e875b45138b420f6b19e951b358.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/014a5e875b45138b420f6b19e951b358.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="014a5e875b45138b420f6b19e951b358.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/014a5e875b45138b420f6b19e951b358.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="c3d0d68b-fb3e-8c9a-47cb-9b35daafe367" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="014a5e875b45138b420f6b19e951b358.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de296a6e-920d-7762-2aba-5ab46e5035f4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7da55baff8d766e17882c750dad3e5b0.JPG" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7da55baff8d766e17882c750dad3e5b0.JPG" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7da55baff8d766e17882c750dad3e5b0.JPG">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2017/10/10/seeyang.chan9777/7da55baff8d766e17882c750dad3e5b0.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="1a24307d-d30d-f40b-6520-29fede8c203a" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7da55baff8d766e17882c750dad3e5b0.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> Nhanh chân về với thành phố tình yêu mùa hoa đua nở. Em có biết mình có hẹn với một mùa hoa???</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Sang Minh Trần Châu
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/seeyang.chan9777/111190320-20180901105753.jpg
  [follower_n] => 16108
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Trần Châu Minh Sang
  [travel_ambassador] => 0
)
  

MÙA MAI ANH ĐÀO Ở ANA MANDARA VILLAS ĐÀ LẠT

Vào tháng 1 đến tháng 3 hàng năm, hoa mai anh đào ở Đà Lạt nở rộ. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, đó là một trong những điều gây thương nhớ, thôi thúc tôi một lần nữa đến với nơi này - vùng đất của những kẻ mộng mơ...

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Có thể nói, Đà Lạt chưa bao giờ khiến mình thất vọng mỗi khi đặt chân đến. Mỗi thời điểm, Đà Lạt lại mê hoặc lòng người bởi những cảnh sắc rất riêng. Thời điểm này, tiết trời lạnh chỉ 13 độ C, các cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới hàng mai anh đào lãng mạn vô cùng.
Những ngày này, mai anh đào đã nhuộm hồng những con đường ở Đà Lạt khiến cho cảnh sắc nơi đây đẹp mơ màng, lãng đãng như tranh. Điều này đã khiến cho các tín đồ xê dịch đứng ngồi không yên và lại xách ba lô lên thành phố "đi hoài không biết chán" này. Bạn có thể đi dạo trên các con đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, ven hồ Xuân Hương hay cổng Thiền viện Trúc Lâm… để chiêm ngưỡng sắc mai anh đào rực rỡ tô thắm đất trời.
Năm nay mình chọn Ana Mandara Villas Resort & Spa là nơi dừng chân nghĩ ngơi và ngắm hoa mai anh đào. Chỉ mất vài tiếng để di chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt là bạn sẽ được nhìn tận mắt, sờ tận tay từng cánh hoa mềm mại hồng tươi và ngửi được mùi hương nhè nhẹ của mai anh đào phả vào trong gió. Dưới tiết trời se lạnh của thành phố, đi dưới những tàng cây và hoa, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào một khung cảnh lãng mạn trong mơ.
 Ana Mandara Villas Đà Lạt Resort & Spa nằm giữa thành phố ngàn hoa Đà Lạt, ẩn hiện trên ngọn đồi thông xanh mướt là những căn biệt thự mang kiến trúc Pháp cổ kính được xây dựng từ những năm 1920 và 1930 thuộc. Với đầy đủ dịch vụ nghỉ ngơi và vẻ đẹp kiến trúc hài hòa với không gian xung quanh, resort này là chốn dừng chân yêu thích của mình mỗi lần ghé thăm Đà Lạt.
Ana Mandara còn nhiều điều bất ngờ dành cho kỳ nghỉ của bạn, có thể kể ra như: hồ bơi nước nước nóng, xe đưa đón khách miễn phí vào trung tâm thành phố Đà Lạt (mỗi ngày 2 chuyến khởi hành lúc 10h00 và 14h00, về lúc 11h30 và 15h30), xe điện miễn phí tham quan toàn khu nghỉ dưỡng…
Nhanh chân về với thành phố tình yêu mùa hoa đua nở. Em có biết mình có hẹn với một mùa hoa???